Garaże

nr garażu powierzchnia cena za m2 wartość
BUDYNEK D (1, 3 )      
g1 14,60 1 550,00 22 630,00
g2 14,90 1 550,00 23 095,00
BUDYNEK B (5,7,9)      
g2 15,00 1 550,00 23 250,00
g3 15,10 1 550,00 23 405,00
g5 15,00 1 550,00 23 250,00
g6 15,00 1 550,00 23 250,00
g13 16,40 1 550,00 25 420,00
g14 16,30 1 550,00 25 265,00
g17 16,30 1 550,00 25 265,00
BUDYNEK A-1 (4,6)      
g5 15,00 1 550,00 23 250,00
g10 16,40 1 550,00 25 420,00
BUDYNEK A-2 (8,10)      
g3 15,00 1 550,00 23 250,00
g4 15,00 1 550,00 23 250,00
g6 14,80 1 550,00 22 940,00
g11 16,40 1 550,00 25 420,00
BUDYNEK C-1 (11,13,15)      
g9 26,40 1 550,00 40 920,00
g10 14,60 1 550,00 22 630,00
BUDYNEK C-2 (17,19,21)      
g13 14,90 1 550,00 23 095,00
g14 15,00 1 550,00 23 250,00
g17 15,00 1 550,00 23 250,00